Съобщения на сайта

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Математика

Уроци по математика за деца от първи до четвърти клас

Първи стъпки в App Inventor

Най-голямото очарование блоковите езици получават от факта, че писането на инструкциите и формирането на цялостна програма прилича на подреждането на пъзел. Почти всички де- ца обичат да редят пазели. Харесват ярките цветове и красивите картини. Когато чарът на класическите пъзели се пренесе в една толкова атрактивна област, каквато е програмирането, резултатите могат да бъдат смайващи.
Help with Search courses